Waarom zijn we steeds onaardiger tegenover elkaar?

Goeie vraag.

Hoe rijker des te onaardiger, lijkt het wel?

Zie de mannen vallen.

Weten zij dan niet
Dat alleen een vrouw
Kan balanceren op de rand
Van een hoge houten wand
Tussen hemel en aarde
Haar hoofd in de ijle lucht
Denkt ze elke dag
Aan beide zijden van de wand
Spreekt men van de goede kant
Het evenwicht gevonden
En voorgoed bewaard
Alleen een aarzeling
Heeft ooit eens onverwacht
Haar lichaam uit balans gebracht
Soms huilt ze 's avonds
Huiverend van de kou
Als aan beide kanten
Belicht door een bleke maan
Alle mannen huiswaarts gaan
Niemand heeft haar ooit
Eens duidelijk horen praten
Zwijgzaam en neutraal
Leeft ze op de rand
Een smal stukje niemandsland...
 
Hauzer Orkater. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DnqEvzzcIs4 

Smartboards ipv het krijtje.

Waar de overheid aan de ene kant op spaarlampen hamert, wordt er aan de andere kant in onderwijsland gewoon even besloten twee keer zoveel electriciteit per klas te verspillen, via de vervanging van het edele krijtje door het smartboard.

Voor die paar powerpointjes per jaar staat dat zoomding de hele dag maar te blazen, waar zomers, vooral in slecht geventilleerde lokalen of barakken, dan ook wel weer een airconditioning aan te pas zal moeten komen, om de tere mensenzieltjes weer af te koelen.

Waar zijn we in vredesnaam toch mee bezig.

De Managementontsteking in het onderwijs.

Het onderwijs zit in een enorme Sackgasse, zoals de Duitsers dat uitdrukken en is totaal ziek van managemenitus.
Waar 20 jaar geleden de leraar in zijn vak bepaalde wat moest gebeuren, gestuurd door simpele vakmatige eindtermen, is het nu de manager die bepaalt wat goed is voor het kind, aangestuurd door een even glazig en "onderwijsdeskundig" ministerie.

De onderwijsmanager van vandaag is vaak een omhoog gevallen leraar die geen les kon geven, en nog minder het onderwijs kan leiden en ondertussen wel het waterhoofd van de sector genoemd mag worden, vaak ook nog 'voorhosselijk' beloond. Dezelde "onderwijsspecialisten" die jonge enthousiaste leraren "pedagogisch/didactisch" weten te demotiven, de zogenaamde zijkers van boven, die door hun functie vaak ook echt letterlijk onderwijsspecialisten genoemd willen worden.

Eindelijk gaat het brede onderwijsveld, ook binnen de politiek, zich van deze bruuske ontsteking bewust geraken.
 

Ondertussen is met al dat gepush, met bv de onderwijsvernieuwing en het zelfstandig leren, wel een hele generatie kids verloren gegaan, die veel hoger hadden kunnen scoren op de maatschapplijke ladder.

Aan alle kanten kun je de gevolgen zien van deze kapitale fout van de schoolmanagers, soms zelfs "universitair" geschoold (vaak via zogenaamde post HBO-Vervolg Opleidingen of, auch nicht zu vernachlässigen, Studies als (Ortho) Pedagogiek en Didactiek), die je
kunt waarnemen bij verplegers die niet met verhoudingen om kunnen gaan om medicijnen te doseren of bij onderwijzers op de basisscholen die niet honderd procent goed kunnen rekenen.

Laten we hopen dat niet nog een generatie verloren hoeft gaan, want onderwijs en aangeleerd verstand kun je nou net niet uit China importeren, laat staan een nationaal socialistisch/communistisch land als China. Dat zou levensgevaarlijk zijn voor onze vrijheid.

Immortal virtuality !

If we try to intercept all our neurons by tiny manmade nanotransceivers, that can figure out where they are in the brainnetwork, it's just a question of high fidelity representation of all patterns in the brain within, by a computer that is able to download and upload experiences and memory from and to the biobrain.

The outside represented brainpattern is similar to the real conscienceness of the biotissue of your good old fleshborn body.

And when our biological body starts to fail and deteriorate through age, we can (slowly) take over the biobrain by our sythetic brainpattern in the computer, and live our lives furher in the blessing of virtuality, giving up our deceased flesh.

If this brainpattern can be stored, we as humans, the facto have reached immortality.

It is not really necessary to get yourself back into a cloned body, because robotting can deliver the same manipulation of material needed to maintain our life(computer)systems.

And because people go virtual virtual at the end of their biolife, there are no limits to our natural environment anymore, cause cyberexperiencing at that time will be more real than reality itself.

indeed, as the bible scriptures say:

a new earth and a new heaven !!

 

What is worse ?

Cartooning a prophet who induces a lot of horror in this world,

or cartooning folks who suffered horendously and than be killed in gaschambers ?

In my opinion the first is only offensive to a belief, a creed, but the latter is offensive against all the survivors or family of the dead, and must be convicted as slander.

You cannot slander a belief or a conviction.
But you can slander victims.

Wat is erger ?

Een profeet bespotten/beledigen die heel veel mensen tot verschrikkelijke terreurdaden heeft aangezet, of mensen bespotten die ontzettend geleden hebben om vervolgens vermoord te worden, zoals de holocaust wordt bespot en zelfs helemaal wordt ontkend ? Lees verder...